UChicago men's basketball vs. Bethany W.V. (11-30-2014)