UChicago Track and Field vs. Wisconsin-Oshkosh, 1-12-2013